Appendix – utdrag ur de handskrivna böckerna

På följande sidor återfinns några exempel från de anteckningsböcker som Vassula använder för uppenbarelserna. Dessa är följande:

 

I. Ett uppslag från anteckningsbok 1, 8 december 1996
II. Ett uppslag från 30 januari 1987
III. Några uppslag från budskapet som fått namnet ”Emmanuels sång”, 22 oktober 1993
IV. Budskapet till Skandinavien, 6 september 1995
V. Från 13-årsdagen av uppenbarelsernas början, när Vassulas skyddsängel Daniel oväntat kom tillbaka. Denna gång med en ros i sin hand. 28 november 1998

 

Dessa handskrivna böcker finns att läsa på www.tlig.net/pageflip/handwritten.html och förväntas (åter) finnas i tryck om några år.