9 Himmel och helvete

Kanske föreställer man sig att Gud skulle tala mycket om himmelen om Han nu uppenbarar sig, om allt gott som finns där och väntar oss. Anmärkningsvärt nog finns det inte särskilt mycket om det i dessa uppenbarelser. Visst talas det om det ibland, men budskapen handlar mer om hur himmelriket redan här och nu får ta sin boning inom oss när vi öppnar för den Helige Ande. Med Vassulas egna ord: det liv Gud vill ge oss blir som att stå med fötterna på jorden och ha hjärtat i himmelen.

Löftet om en tillvaro efter döden står dock orubbligt fast, också i dessa uppenbarelser. Flera gånger får Vassula höra hur Fadern längtar efter att ha henne hos sig, men att hon fortfarande får vara kvar för att slutföra sitt uppdrag. Samma sak gäller alla. ”Min Faders hus har många rum”, säger Jesus i Johannes evangelium. Rummet i Faderns hus står färdigt, också enligt budskapen:

Vet ni inte att sedan tidens begynnelse när människan blev satt på jorden, har ett rum beretts åt dig i Himmelen? Ditt Hem är i Himmelen med Mig, vid Min sida. Låt detta rum fyllas av din närvaro, bedröva Mig inte genom att låta Mig se ditt rum tomt för evigt … (22 jan 1990)

Lika gott som det är att höra löftena om detta goda, lika smärtsamt är det att höra om möjligheten att säga nej till det. För evigt. I ett land som Sverige talar inte ens särskilt många kristna om djävulen och helvetet. Det har kommit att betraktas som primitivt att tro på sådant.[1] Kanske var det därför som Jesus vid ett tillfälle tog Vassula vid handen, i en vision, och förde henne ner till helvetet där hon också fick se Satan. Efter denna vision sade Jesus:

Jag vill att Mina barn skall förstå att det onda existerar. Det som är skrivet i Mitt Välsignade Ord är inte en myt; Satan existerar och försöker förgöra era själar. Jag lider av att se er sovande och ovetande om hans existens. (7 mars 1987)

En del av problemet är naturligtvis hur man ska uthärda tanken på ett helvete. Vassula har, likt många andra, haft svårigheter med detta. Hon har också, olikt de flesta andra, gåvan att få ställa frågor om det och få svar från rätt person:

– Herre, jag känner medlidande med de själar som kommer till helvetet, de har ju varit som vi, som en av oss här på jorden. Om det bara fanns ett sätt att befria dem från helvetet och förändra dem…
– Jag gav dem friheten att välja mellan gott och ont, men de föredrog det onda trots Mina vädjanden och Mina rop av Kärlek.
– Men Herre, varför kan det ändå inte finnas en möjlighet …
– Barn, du förstår inte hur totalt deras förkastande av Mig var. Jag älskade dem in i det sista. Ledda av Satan föredrog de att följa honom. Till och med efter deras död har Jag stått framför dem. Ändå följde de villigt Satan utan minsta tvekan; det är helt och hållet deras val, de valde helvetet för alltid. (1 april 1989)

Det är inte säkert att tanken på ett helvete blir mer uthärdlig av detta, men vi kan i alla fall se att Gud har gjort allt som står i Hans makt. Hans allhärskande makt har en gräns, nämligen människohjärtat. Ytterst är beslutet alltid vårt eget. Sorgen och smärtan är kärlekens pris. För oss, och i ännu högre grad för Gud.

 

*

 

Vi skall nu se på de profetior och varningar som finns i budskapen. Enligt Vassula lever vi på toppen av en eskalerande ondska. Uppenbarelsebokens tal om sju sigill som skall brytas återfinns också i uppenbarelserna till Vassula. Det är dock bara det sjätte och det sjunde sigillet som omnämns. Det skulle kunna innebära att vi som lever nu får uppleva det värsta tänkbara, men också att gränsen snart är nådd. Ondskan får inte härja fritt, utan har fått en gräns. Följande citat får därför avsluta denna del:

Herren vände sig plötsligt mot den Onde (draken) och sade de ord som följer:

Vem säger dig att du skall vara till för alltid? länge nog har du svävat som en örn, och etablerat ditt bo och din gadd ibland stjärnorna; kom nu och möt Mig i strid; du skall inte möta Abel; Jag skall kasta ner din dolk; du har plundrat Mitt Hus, och du har stulit det som var allra Dyrbarast där inne; du har stulit efter behag; du har passerat Mitt folks portar och du har förblindat dem; men nu är din tid slut, fastän du fortfarande tror att du kan sträcka ut ditt mörka välde för att vilseleda Mitt folk; det går inte längre; rättvisan är redo att flöda fram som vatten och Min Ande som ett outsinligt källsprång. (16 okt 2000)


  1. En som däremot talar en hel del om djävulen är påven Franciskus, men hans försynta sätt gör att man knappt märker det. https://www.romereports.com/en/2018/04/04/pope-francis-strongest-statements-on-hell-and-the-devil