Källförteckning

Böcker av Vassula Rydén

 • Samlingsvolymen med budskapen från 1986-2003
 • Bok 1 med budskapen 1986-1987 (första delen av Samlingsvolymen ovan).
 • Min ängel Daniel (om den allra första tiden)
 • Himlen är verklig, men också helvetet, 2013, svensk översättning 2017. En bok av självbiografisk karaktär.
 • Enhet – kärlekens dygd, Utdrag ur budskapen, där Vassula valt bland de som handlar om kyrkans enhet.

Övrig litteratur

 • Hvidt, Niels Christian, Christian Prophecy. The Post-Biblical Tradition, 2007
 • Laurentin, René: ”Quand Dieu Fait Signe” 1993, When God gives a Sign – A Response to Objections Made Against Vassula”, översättning från franskan 1993.
 • Neirynck, Jacques, The Vassula Enigma – In direct communication with God?, 1997, 2001. En intervjubok gjord av en forskare och journalist.
 • O’Carrol CSSp, Michael, Vassula of the Sacred Heart’s Passion, 1993
 • O’Carrol CSSp, Michael, Bearer of the Light, Vassula: ”Mediatrix of Divided Christians”, 1994
 • O’Connor, Edward C.S.C, Listen to My Prophets, Divine Mercy and Divine Justice, 2011
 • O’Connor, Edward C.S.C, Touched by the Spirit of God. Vassula and the CDF, 1998
 • Woods, Sr. Anne, Invitations to Be One with Christ. A Modern Prophecy in the Light of Jewish and Christian Biblical Symbolism, 2016

Hemsidor

www.slig.se – officiell svensk hemsida för Sant Liv i Gud
www.tlig.org – officiell engelsk hemsida för True Life in God

Länkade från dessa finns både radio- och videosajter med även svenskt innehåll. Särskilt rekommenderar jag gärna en filmserie i elva avsnitt där Vassula går igenom innehållet i TLIG. Finns på www.tligvideo.org (klicka på svenska flaggan) samt på DVD som kan beställas via den svenska hemsidan.

www.defending-vassula.org – en sida som tar upp en del av den kritik som riktats mot Vassula

www.cdf-tlig.org – en detaljerad redogörelse av Troskongregationens dialog med Vassula, av Niels Christian Hvidt som var med under hela processen.

http://insidethevatican.com/magazine/people/vassula-reviewed – en bokrecension från 2014 av Vassulas bok Himlen är verklig, men också helvetet av samme kardinal som var den direkta länken mellan Vassula och Troskongregationen i dialogen 2001-2004.